شیرینی اش را دو برابر کرد!
2023/08/07 10:39:28

پوتیان، شهری که به دلیل کشت لیچی در استان فوجیان جنوب شرقی چین شناخته شده است، میزبان جشن برداشت لیچی همراه با جشن های عروسی سنتی در شهر آبی و انواع فعالیت ها بود که شادی و سرزندگی بیشتری به فضا بخشید.

  • 2023/08/07 10:39:28
  • GMT+08:00
  • /