قارچ لینگ جی
2023/08/07 19:44:20

نزدیک به 270 هکتار از قارچ های چوبی لینگ جی در گلخانه ای در شهرستان لینگ ده در شهر شوان چنگ، استان آن هویی شرق چین پرورش داده می شود. این قارچ‌ها در فرهنگ سنتی چینی شبیه به "شیانگ یون" یا ابرهای فرخنده هستند و همچنین در طب سنتی چینی به دلیل ارزش دارویی بالایی که دارند، بسیار با اهمیت هستند.

  • 2023/08/07 19:44:20
  • GMT+08:00
  • /