لذت بردن از تعطیلات تابستانی
2023/08/05 15:00:29

در تابستان امسال، بسیاری از والدین در لین یی، استان شاندونگ، فرزندان خود را برای یادگیری رقص لاتین به مراکز آموزش رقص می فرستند. این یک راه عالی برای تقویت اراده آن ها، بهبود آمادگی جسمانی و غنی سازی تعطیلات تابستانی آن هاست.

  • 2023/08/05 15:00:29
  • GMT+08:00
  • /