هیاهوی ضدچینی آمریکا فقط زوال شهرت ایالات متحده را تسریع می‌کند
2023/08/05 15:20:52

اخیرا، ایالات متحده و برخی کشورها به تبلیغات به اصطلاح «اجبار اقتصادی چین» پرداخته و از آن به عنوان بهانه‌ای برای «اقدامات ضد اجبار» علیه چین استفاده کرده‌اند. در واقع باید گفت ایالات متحده بار دیگر به وسیله این حربه قصد دارد به سیاهنمایی چین بپردازد.

دلیل اینکه ایالات متحده به اصطلاح «اجبار اقتصادی» را تبلیغ می‌کند یکی یافتن بهانه برای سرکوب چین و دیگری گیج کردن افکار عمومی است تا با استفاده از «مفاهیم جدید» سرپوشی بر اقدامات هژمونیک خود گذاشته و آن را در قالب «اقدامات ضد اجبار» و در اصل برای محافظت از خود به خورد افکار عمومی جهان دهد.

در واقع، جامعه بین‌الملل به وضوح می‌داند چه کسی خودسرانه تحریم‌ها را اعمال می کند، چه کسی صراحتا مداخله می‌کند و چه کسی استاد «دیپلماسی اجباری» است. جعل دروغ برای مهار چین فقط زوال شهرت ایالات متحده را تسریع می‌کند و به افراد بیشتری اجازه می‌دهد حقیقت را ببینند.

  • 2023/08/05 15:20:52
  • GMT+08:00
  • /