افزایش 8.5 درصدی کل میزان واردات و صادرات خدمات چین در نیمه اول سال جاری میلادی
2023/08/04 10:37:15

بر اساس آخرین داده های وزارت بازرگانی چین، در نیمه اول سال جاری میلادی، تجارت خدمات چین به رشد خود ادامه داد. کل میزان واردات و صادرات خدمات به 3135.84 میلیارد یوان رسید که نسبت به سال قبل 8.5 درصد افزایش داشت. در این میان، میزان صادرات با 1323.22 میلیارد یوان کاهش 5.9 درصدی و میزان واردات با 1812.62 میلیارد یوان، افزایش 22.1 درصدی دارد. کسری تجاری خدمات 489.4 میلیارد یوان بود.

ویژگی های تجارت خدمات چین در نیمه اول سال جاری عبارتست از:

افزایش نسبت تجارت خدمات دانش بنیان

در نیمه اول سال جاری، واردات و صادرات خدمات دانش‌ بنیان 1363.92 میلیارد یوان بود که نسبت به سال قبل 12.3 درصد افزایش داشت و این نسبت 43.5 درصد از کل واردات و صادرات خدمات را به خود اختصاص داد. در این میان، میزان صادرات با افزایش 16 درصد به 792.34 میلیارد یوان و میزان واردات با افزایش 7.5 درصد به 571.58 میلیارد یوان رسید.

بهبود قابل ملاحظه خدمات توریستی

در نیمه اول سال جاری، میزان واردات و صادرات خدمات توریستی چین با میزان 650.94 میلیارد یوان 65.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت که سریع ترین رشد در همه بخش های تجارت خدمات را داشته است. در این میان صادرات 52.4 درصد و واردات 66.4 درصد افزایش داشت.

  • 2023/08/04 10:37:15
  • GMT+08:00
  • /