کمک چین به حفظ امنیت غذایی جهان
2023/08/04 10:27:29

جانگ جون نماینده دائمی چین در سازمان ملل روز پنج شنبه 3 اوت در نشست علنی سطح عالی شورای امنیت درباره درگیری و امنیت غذایی اظهار داشت که ناامنی غذایی اساساً نتیجه توسعه ناکافی و نامتعادل در مقیاس جهانی است. چین همواره با اقدامات مثبت به حفظ امنیت غذایی جهان کمک کرده است.

جانگ جون از جامعه جهانی به ویژه کشورهای پیشرفته خواست تا با افزایش کمک‌های بشردوستانه،  نیازهای فوری مردم کشورهای مربوطه را کاهش دهند. وی افزود: جامعه بین‌الملل باید با اقدامات مشترک به اجرای  قطعنامه 2417 شورای امنیت کمک کند و با پافشاری بر حل و فصل سیاسی اختلافات پرداخته و زنجیره باطل بین درگیری و گرسنگی را قطع کند.

این مقام چینی گفت که بحران غذایی با دیگر مسائل امنیتی سنتی و غیرسنتی در هم تنیده است. بدون امنیت مشترک جامعه بین المللی، داشتن امنیت غذایی پایدار دشوار است. جامعه بین‌الملل باید با تقویت مفهوم امنیت مشترک، قاطعانه با تحریم‌های یکجانبه، قطع ارتباطات، برهم زدن نظم بازار، سرکوب شرکت‌های دیگر کشورها و سایر رفتارهایی که امنیت غذایی بین‌المللی و همکاری‌های جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مخالفت کند. چین از کشورهای مربوطه می خواهد که فوراً از چنین اقداماتی که فاقد مبنای قانونی و مغایر با انصاف و عدالت است، دست بکشند.

نماینده چینی همچنین به معرفی تلاشهای چین برای کمک به حفظ امنیت غذایی جهان پرداخت که عبارتند از ابتکار توسعه جهانی و ابتکار همکاری جهانی امنیت غذایی، همیاری با بیش از 140 کشور و منطقه همکاری، ترویج بیش از 1000 فناوری کشاورزی به کشورهای در حال توسعه، پرورش بیش از 14 هزار استعداد حرفه ای و فنی تولید برنج هیبریدی برای بیش از 80 کشور در حال توسعه و ایجاد 13 روستای نمونه توسعه کشاورزی و فقرزدایی برای آفریقا و کمک های غذایی اضطراری به کشورهای نیازمند. وی افزود که در آینده، چین به همکاری با سایر کشورهای جهان ادامه خواهد داد تا سهم بیشتری در حفظ امنیت غذایی جهانی داشته باشد.

  • 2023/08/04 10:27:29
  • GMT+08:00
  • /