انجام کامل اولین پروژه سیزدهمین اکسپدیشن علمی اقیانوس منجمد شمالی چین
2023/08/03 10:49:03

در ساعت 1:50 روز دوم اوت به وقت پکن، با تکمیل بررسی اپتیکی اقیانوس در ایستگاه دهم در عرشه میانی یخ‌شکن تحقیقاتی علمی قطبی "شویه لونگ 2"، سیزدهمین اکسپدیشن علمی چین در اقیانوس منجمد شمالی که توسط وزارت منابع طبیعی سازماندهی شد، اولین پروژه اکسپدیشن علمی اقیانوس تکمیل شد.

پروژه رصد اپتیک اقیانوس در محدوده عملیات علمی تحقیقاتی اقیانوس قرار دارد که در مجموع در 10 ایستگاه رصدی برای این تحقیقات علمی ترتیب داده شده است. این پروژه از تجهیزات تحقیقاتی علمی حرفه ای برای تشخیص تابش خورشید در اعماق مختلف اقیانوس برای اندازه گیری فرایند جذب و تضعیف انرژی تابش خورشید در اقیانوس استفاده می کند. 

به گفته جونگ ون لی، دانشیار دانشگاه اقیانوس چین، تحقیقات اپتیک اقیانوس به پاسخگویی یک سری سوالات مانند روش ورود انرژی خورشیدی به اقیانوس، نحوه جذب آن توسط اقیانوس و در نهایت مصرف آن کمک می کند. "مطالعات مرتبط نشان داده است که دمای سطح دریای چوکچی در 20 تا 30 سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است که ارتباط نزدیکی با اقیانوس‌ها دارد که انرژی تابش موج کوتاه خورشیدی بیشتری را جذب می کند و گرم شدن سطح دریا نقش مهمی در ذوب شدن یخ قطب شمال دارد. "

  • 2023/08/03 10:49:03
  • GMT+08:00
  • /