تاکید رهبر چین بر لزوم تسریع مدرنیزه کردن ارتش
2023/07/31 09:55:05

شی جین پینگ رئیس جمهور چین در بازدید اخیر خود از ناحیه نظامی غربی در استان سی چوان بار دیگر بر لزوم تسریع مدرنیزه سازی ارتش تاکید کرد.

شی در آستانه یکم اوت و سالروز تاسیس ارتش آزادی بخش چین، در سفر خود به استان «سی چوان» واقع در جنوب غربی چین از نیروی هوایی ناحیه نظامی غربی بازدید کرد.

او به عنوان دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمنونیست و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین، ابتدا فرا رسیدن روز تاسیس ارتش را به همه سربازان و افسران نیروی هوایی ناحیه نظامی غربی و همچنین همه نظامیان ارتش و نیروهای پلیس مسلح، کارمندان اداری ارتش و شبه نظامیان تبریک گفت.

شی گفت، نیروهای مسلح باید روند مدرنیزاسیون را به منظور انجام تکلیفهای تحویلی از حزب و مردم تسریع بخشند.

شی با تاکید بر تسریع بکارگیری تجهیزات نوین و گنجادن آنها در سامانه‌های جنگی، از همه نیروهای مسلح خواست بر تمرینات مطابق با شرایط واقعی و مبتنی بر تقابل واقعی پیروی کنند.

شی جین پینگ همچنین تاکید کرد باید رهبری کامل حزب بر ارتش تضمین  شود.

  • 2023/07/31 09:55:05
  • GMT+08:00
  • /