بازدید رهبر چین از استان سی‌چوان و شهر هان‌جونگ
2023/07/30 11:15:37

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رییس جمهوری و رییس کمیسیون نظامی مرکزی چین اخیرا در بازدید از استان سی‌چوان واقع در جنوب غربی چین تاکید کرد، باید با در نظر گرفتن روحیه «بیستمین گنکره ملی حزب کمونیست چین» و وظایف اصلی حزب در عصر و مسیر جدید، با پافشاری بر مفهوم علمی و درخواست اصلی برای دستیابی به مدرنیزاسیون با سبک چینی و وظیفه اولیه برای تحقق توسعه با کیفیت بالا، در جاذبه های مختلف و روند کل توسعه اقتصادی و اجتماعی، به عملی شدن روحیه توسعه نوین، ساخت و ساز مکانیسم توسعه نوین و ترویج رفاه مشترک پرداخت و با ترویج اصلاحات مدل توسعه، نیروی محرکه توسعه، ابعاد توسعه و کیفیت توسعه، فصل جدید توسعه چین با کیفیت بالا را ثبت کرد. استان سی‌چوان باید با توجه به جایگاه و وظایف استراتژیکی خود، با پافشاری بر اوضاع واقعی محلی، ایده و راه توسعه خود را مشخص و با گسترش برتری ها و اصلاح نقاط ضعف، در ارتقای توان نوآوری تکنولوژی و ساخت و ساز مکانیسم صنایع مدرن و کمک به شکوفایی روستاها و تقویت مدیریت محیط زیستی به پیشرفت های نوینی دست یابد و صفحه جدید برای ساخت و ساز سی‌چوان مدرن با سبک چینی را باز کند.

با محوریت قرار دادن حفاظت از فرهنگ و تاریخ حاشیه رودخانه «هان»، شی جین پینگ در مسیر بازگشت به پکن در روز شنبه، از شهر «هان‌جونگ» استان شا آن شی واقع در شمال غربی چین بازدید کرد. وی در جریان بایدید از نمایشگاه آثار باستانی در موزه شهر هان‌جونگ خاطر نشان کرد، باید نقش مهم موزه ها در حفاظت، به ارث بردن، مطالعات و نمایش تمدن بشری ایفا شود. با دادن حیات جدید به آثار باستانی، تاثیرات فرهنگ چینی را گسترش و تقویت کرد. وی همچنان از پارک تالاب تیان‌هان در حاشیه آبی رودخانه هان بازدید کرد و گفت: رودخانه هان و شعبه اش منبع آب اصلی در پروژه انتقال آب جنوب به شمال چین است و حفاظت از منابع تالاب در این مناطق دارای مسئولیت بزرگ و اهمیت گسترده ای است.

  • 2023/07/30 11:15:37
  • GMT+08:00
  • /