«شاه قورباغه » چینی سه طلای شنای قورباغه مسابقات قهرمانی جهانی شنای فوکوئوکا را از آن خود کرد
2023/07/29 10:09:24

 چین هایانگ، "شاه قورباغه" چین در فینال شنای قورباغه 200 متری سابقات قهرمانی جهانی شنای فوکوئوکا با زمان 2:05.48 مدال طلا گرفت و رکورد جهانی را شکست و تاج قهرمانی سه گانه در مسابقه شنای قورباغه را برسرگذاشت. در تاریخ مسابقات قهرمانی جهانی شنای قورباغه پیش از این کسی نتوانسته قهرمانی سه رشته را از آن خود کند.

شنای قورباغه 200 متر مردان آخرین رقابت انفرادی مسابقات جهانی چین هایانگ بود که پیش از این قهرمانی پیاپی در ماده های 100 و 50 متری شنای قورباغه را کسب کرده بود و همچنین به اتفاق هم تیمی های خود مدال طلای شنای 4 در 100 متر مختلط را برای کاروان چین به دست آورده است.

 

بعد از بازی، چین هایانگ گفت که هدفش قبل از بازی کسب سه مدال طلا ی شنای قورباغه بوده است.  وی در مورد اینکه آیا پس از کسب مدال طلای تاریخی تحت فشار قرار خواهد گرفت، گفت: «زمانی که مدال طلا را به دست آوردید، زمان گذشته است، مدال های طلا را فقط می توان آویزان و تماشا کرد و نمی توان آن را روی بدن خود نصب کرد. اگر آنها را بپوشید، احساس سنگینی خواهید کرد. من هنوز هم مثل همیشه با هر مسابقه به عنوان یک چالش جدید برخورد می کنم.»

  • 2023/07/29 10:09:24
  • GMT+08:00
  • /