بازدید رئیس جمهوری خلق چین از استان سی‌چوان
2023/07/27 09:25:41

طی بعد از ظهر روزهای سه شنبه و چهارشنبه 25 و 26 ژوئیه به وقت پکن، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در سفر خود به شهرهای گوانگ یوان و ده یانگ استان سی‌چوان، به ترتیب از راه قدیمی چویی یون لانگ و نمایشگاه سان شینگ دویی بازدید کرد و فرایند میراث داری از تاریخ و فرهنگ، تقویت ساخت تمدن اکولوژیک و اکتشاف و مطالعات ویرانه های تاریخی و فرهنگی و حفاظت و تکمیل میراث فرهنگی این مناطق را از نزدیک بازدید کرد. 

  • 2023/07/27 09:25:41
  • GMT+08:00
  • /