نشست دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای بررسی وضعیت اقتصادی و برنامه ریزی امور نیمه دوم سال 2023
2023/07/25 09:26:49

دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز دوشنبه با ریاست دبیر کل شی جین پینگ، نشستی را به منظور بررسی وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور و برنامه ریزی برای امور اقتصادی نیمه دوم سال 2023 برگزار کرد. 

 

  • 2023/07/25 09:26:49
  • GMT+08:00
  • /