امیرعبداللهیان: سیاست خارجی ایران مبتنی بر روابط خارجی فراگیر است
2023/07/19 11:12:50

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که سیاست خارجی دولت فعلی مبتنی بر روابط خارجی فراگیر است.

امیرعبداللهیان شب 27 تیرماه در یک برنامه تلویزیونی درباره عضویت ایران در شانگهای گفت: سیاست خارجی دولت آقای رییسی، همانطور که دکترین سیاست خارجی ایشان را از ابتدای این دوره اعلام کردیم یعنی سیاست خارجی متوازن و پویا، مبتنی بر روابط خارجی فراگیر است. در چارچوب روابط خارجی فراگیر بخش عمده‌ای از برنامه سیاست خارجی ما تمرکز بر توسعه پایدار روابط اقتصادی و تجاری با جهان دارد.

وی افزود: بخشی از این مناسبات به صورت دوجانبه با اولویت همسایگان شکل گرفته است. ما از نگاه به شرق یا نگاه به غرب در سیاست خارجی نمی‌گوییم. با اولویت نگاه به آسیا و همسایگان، بخشی دیگر در فرمت های چندجانبه بین المللی که برای تحقق اهداف سیاست خارجی وجود دارد. عضویت ایران در شانگهای کاری است که از سال‌ها قبل شروع شد اما به دلیل رویکردها و ملاحظاتی که وجود داشت این کار در دولت های قبلی به سرانجام نرسید. در دولت جدید ما با تعامل با اعضای اصلی شانگهای و در سفرهای آقای رییس جمهور موفق شدیم ابتدا شروع عضویت دائم ایران را به تثبیت برسانیم و در روزهای اخیر عضویت کامل ایران شکل گرفت.

وزیر خارجه ایران ادامه داد: این عضویت کامل روی زمین برای ما دستاوردها و نتایجی را در پی خواهد داشت. اولا در حوزه های اقتصادی و تجاری ما از همه معافیت ها و تسهیلاتی که برای اعضای شانگهای فراهم است، برخوردار می‌شویم. دوم، شانگهای فقط یک سازمان متمرکز بر موضوعات اقتصادی نیست. سایر همکاری های امنیتی، فرهنگی، نظامی، مبارزه با تروریسم و علم و فناوری را شامل می‌شود. ما هفته گذشته نماینده خودمان را به عنوان نماینده مرجع ملی ایران نزد سازمان همکاری شانگهای منصوب کردیم.

وی همچنین در خصوص قدم بعدی ایران گفت: بریکس دومین سازمان منطقه ای است که اضای مهمی را در برمی‌گیرد. هفته اول شهریور ماه آقای رییسی به عنوان مهمان ویژه اجلاس دعوت شدند. ماه گذشته در سطح وزرای خارجه نشست بریکس پلاس در آفریقای جنوبی برگزار شد. این یک مقدمه ای بود براینشست سران بریکس پلاس که در هفته اول شهریور ماه انجام خواهد شد.


  • 2023/07/19 11:12:50
  • GMT+08:00
  • /