تاکید رهبر چین بر همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت در روند مدرنیزاسیون کشور
2023/07/18 21:46:45

رئیس جمهور چین با تأکید بر پیشبرد برنامه «چین زیبا» گفت که باید در روند مدرنیزاسیون کشور تلاش بیشتری به همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت اختصاص داده شود.

شی جین پینگ این مطلب را در نشست سراسری حفاظت از محیط زیست کشور که در روزهای 17 و 18 ژوئیه در پکن برگزار شد، عنوان کرد.

  • 2023/07/18 21:46:45
  • GMT+08:00
  • /