تاختن هزاران اسب ییلی در دشت های جائوسو، شین جیانگ
2023/07/18 10:26:11

هر ساله در اواسط ماه ژوئیه، بهترین فصل دشت های جائوسو در دره رود ییلی شین جیانگ فرا می رسد. شهرستان جائوسو محل پرورش بیشترین تعداد اسب در چین و زادگاه اسب آسمانی ییلی است. دامداران این شهرستان هزاران اسب ییلی را در ارتفاع بیش از 2 هزار متر با تاخت وامی دارند و تصویری زیبا از تاختن اسب های ییلی در دشت های جائوسو را به نمایش می گذارند. 

  • 2023/07/18 10:26:11
  • GMT+08:00
  • /