جاده حیرت‌انگیز
2023/07/17 10:55:43

جاده کوهستانی در یویانگ توجیا و شهرستان خودمختار میائو، در جنوب غربی چونگ چینگ چین، منظره ای دیدنی از یک کمربند پرپیچ و خم احاطه شده توسط جنگل های انبوه را تشکیل می دهد و سبب رونق توریسم و تجارت در منطقه روستایی می شود.

  • 2023/07/17 10:55:43
  • GMT+08:00
  • /