کمک انرژی سبز به اقتصاد کوهستانی چین
2023/07/17 10:21:38

در سال‌های اخیر، استان گوی جو چین از فرصت ورود به عصر توسعه انرژی جدید استفاده کرده و صنایع انرژی‌های جدید مانند نیروگاه برق بادی وخورشیدی به سرعت در این استان توسعه یافته‌ است. استان گوی جو در حال توسعه انرژی سبز است و از زمین زیر پانل های فتوولتائیک (خورشیدی) برای رشد محصولات کشاورزی استفاده می کند و کشاورزان واجد شرایط را به سمت توسعه دامپروری سوق می دهد.

تا پایان ژوئن 2023، مجموع ظرفیت نصب شده انرژی نو در استان گوی جو به 21.81 میلیون کیلووات رسیده است. مزایای اقتصادی حاصل از آن به نیروی محرکه جدیدی برای توسعه مناطق کوهستانی گوی جو تبدیل می شود.

  • 2023/07/17 10:21:38
  • GMT+08:00
  • /