برداشت گوجه فرنگی و لوبیا رسیده
2023/07/16 15:54:27

کشاورزان گوجه فرنگی و لوبیا رسیده را از مزارع خود در استان گویی جو در جنوب غربی چین برداشت می کنند.

  • 2023/07/16 15:54:27
  • GMT+08:00
  • /