چین: عدم همکاری بزرگ ترین خطر در جهان امروز است
2023/07/14 10:21:22

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که عدم همکاری بزرگ ترین خطر، عدم توسعه بزرگ ترین ناامنی و عدم همبستگی بزرگ ترین چالش جهان امروز است. 

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنج شنبه در نشست خبری در واکنش به ادعای برخی مقامات آمریکا و اروپا مبنی بر «ریسک‌زدایی» از چین اعلام کرد: چین فرصت است نه چالش، این که چین را به عنوان منابع ریسک تلقی می کنند، اشتباه کامل است. 

این مقام چینی عنوان کرد که وقتی  درباره ریسک زدایی صحبت می شود، اول باید بدانیم ریسک چیست و منبع آن از کجاست. چین در مقابله با بحران مالی آسیایی و بحران مالی بین المللی نقش مهم ایفا کرده، با ارائه ابتکار کمربند و جاده، ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی و ابتکار تمدن جهانی به ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک یاری کرده و برای حل مسایل مهم بین المللی و منطقه ای تلاش کرده است. بی تردید چین یک نیروی تثبیت کننده، منبع اطمینان و عامل قابل پیش بینی در تحولات بزرگ جهانی کنونیست که در صد سال گذشته دیده نشده است.

ی افزود که چین مایل است به اتفاق طرف های صادق ضمن تقویت گفت و گو و همکاری به طور مشترک از ریسک واقعی جلوگیری و آن را حل کرده و نیروی مثبت برای برقراری صلح و امنیت و توسعه و بالندگی جهان تزریق کند.

  • 2023/07/14 10:21:22
  • GMT+08:00
  • /