درخواست چین برای قرار دادن امنیت غذایی در اولویت دستور کار جامعه جهانی
2023/07/13 10:12:22

«دای بینگ»، معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد 12 ژوییه(21 تیر) گفت که چگونگی هماهنگی امنیت غذایی و توسعه هماهنگ شهری و روستایی، یکی از موضوعات مهم برای کشورهای مختلف است. جامعه جهانی باید امنیت غذایی را در اولویت دستور کار خود قرار بدهد و با استفاده از نقش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) به طور کامل، از کشورهای مختلف حمایت کند تا یک راه حل مؤثر برای این موضوع پیدا شود.

«دای بینگ» همان‌روز در جلسه ویژه انتشار گزارش « امنیت غذایی و وضعیت تغذیه در جهان» گفت که جامعه حهانی باید از کشورهای در حال توسعه حمایت کند تا تولید مواد غذایی را گسترش بدهند و «خط قرمز» زمین های زیر کشت را حفظ کنند و توان تاب آوری آنان در برابر تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی افزایش پیدا کند. باید ساخت زیربناهای کلیدی که برای ترویج احیای روستاها ضروری است، مانند آبخیزداری، جاده ها، برق و اینترنت در مناطق روستایی تقویت شود.

«دای بینگ» کفت: باید با نوآوری علوم و فناوری توسعه پایدار کشاورزی را ترویج کرد و تمکیل مدیریت غذایی و کشاورزی جهانی را به پیش سوق داد و نظام عادلانه تری را برای تجارت محصولات کشاورزی ایجاد کرد.

«دای بینگ» همچنین گفت که چین در زمینه‌های مختلف از جمله فقرزدایی در مناطق روستایی، محافظت از زمین‌های زیر کشت، تکمیل سیستم ذخیره غذایی، توسعه کشاورزی زیست محیطی و تجارت الکترونیک کشاورزی، تجربیات زیادی دارد. چین تمایل دارد در چهارچوب پیشنهاد توسعه جهانی، با تقویت مبادلات و همکاری با کشورهای مختلف، در محافظت از امنیت غذایی جهانی سهم‌ بزرگتری داشته باشد.

  • 2023/07/13 10:12:22
  • GMT+08:00
  • /