نشاط و پویایی بازی‌های جهانی دانشجویان در شهر چنگدو
2023/07/13 11:39:44

سی و یکمین بازی های تابستانی جهانی دانشجویان از 28 ژوییه تا 8 اگوست در شهر چنگ دو، استان سی چوان، واقع در جنوب غربی چین برگزار می شود. در حال حاضر آماده سازی برای این رویداد به شکلی منظم پیش می رود. پیرامون عروسک نمادین این بازی ها به نام "ژونگ بائو" که شکل یک پاندا است، 18 سری از بیش از 1000 محصول دارای مجوز مخصوص این بازی ها طراحی و تولید شده است. شهر چنگدو خود را آماده کرده است و صمیمانه جوانان از سراسر جهان را برای گردهمایی در این شهر و لذت بردن از مسابقات و دوستی ها دعوت می کند .

  • 2023/07/13 11:39:44
  • GMT+08:00
  • /