انتشار کتاب «نظریه و افکار اصلی شی جین پینگ درباره یک کشور نیرومند سایبری»
2023/07/12 10:18:48

کتاب «نظریه و افکار اصلی شی جین پینگ درباره یک کشور نیرومند سایبری» که توسط دفتر کمیسیون امنیت سایبری و اطلاع‌رسانی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تالیف و تدوین شده، در روزهای اخیر توسط  موسسه انتشارات خلق منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

افکار مهم دبیر کل شی جین پینگ در مورد سازندگی یک کشور قدرتمند اینترنتی بخش مهمی از  اندیشه شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی های چینی در عصر جدید و در عین حال چکیده دیدگاه های حاصل از تجربیات عملی حزب کمونیست چین در مدیریت و  تنظیم امور سایبری و یک راهنمای عملی توسعه امور سایبری و فناوری اطلاعات است. این کتاب شامل 10 موضوع اصلی در زمینه های مختلف چون اندیشه هایی درباره سلاح های ایدئولوژیک و راهنمای علمی سازندگی کشور قدرتمند سایبری، تلاش برای ساختن یک کشور قدرتمند سایبری و تقویت رهبری همه جانبه حزب بر امور سایبری و اطلاع رسانی، هویت کلیدی، واقعیت روحیه، مفهوم غنی و اقدامات مربوط به آن، به تشریح افکار دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درباره یک کشور قدرتمند سایبری می پردازد.

  • 2023/07/12 10:18:48
  • GMT+08:00
  • /