برگزاری اولین بازی های کونگ فو آفریقایی
2023/07/11 14:32:07

معبد شائولین در زامبیا میزبان اولین بازی های کونگ فو آفریقایی است. 

  • 2023/07/11 14:32:07
  • GMT+08:00
  • /