پرتاب موفقیت آمیز ماهواره آزمایشی فناوری اینترنت ماهواره ای چین
2023/07/10 10:26:09

ساعت 19:00 روز یک‌شنبه 9 ژوئیه به وقت پکن، چین با استفاده از موشک حامل لانگ مارچ ب-3 در مرکز پرتاب ماهواره "جیو چوان" ماهواره آزمایشی فناوری اینترنت ماهواره ای خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد و این ماهواره پس از پرتاب در مدار مورد نظر قرار گرفت و ماموریت پرتاب با موفقیت انجام شد.

این 478 مین پرواز موشک حامل لانگ مارچ به شمار می رود.

  • 2023/07/10 10:26:09
  • GMT+08:00
  • /