احضار کاردار سفارت انگلیس به وزارت امور خارجه ایران
2023/07/07 08:53:57

کاردار سفارت انگلیس در تهران، به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد .

به گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین به نقل از ایسنا، براساس اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به «ادامه اقدامات و اظهارات مخرب و مداخله جویانه انگلیس»، خانم الیزابت مارش کاردار سفارت انگلیس در تهران در غیاب سفیر، پنج‌شنبه توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.

مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران، اظهارات و مواضع مقامات انگلیسی و همچنین تحریم های اخیر انگلیس علیه ایران را اقدامی غیرقانونی و مداخله جویانه قلمداد و آن را قویاً محکوم کرد.

کاردار انگلیس اظهار داشت که مراتب را به کشورش منتقل خواهد کرد.

 

  • 2023/07/07 08:53:57
  • GMT+08:00
  • /