سفر رهبر چین به مجتمع فرهنگی باستانی خیابان «پینگ جیانگ»
2023/07/06 21:21:15

 

شی جین پینگ رهبر چین که برای بازدید از استان جیانگ سو در آن استان به سر می برد، صبح پنجشنبه 6 ژوئیه برای آشنایی با وضعیت حفاظت از مجتمع های فرهنگی باستانی استان، به مجتمع فرهنگی باستانی خیابان «پینگ جیانگ» شهر سوجو رفت.

این مجتمع باستانی فرهنگی با مساحت 116.5 هکتار واقع در شمال شرق شهر قدیمی سوجو قدمت 2500 ساله دارد. سال 2002 شهرداری سوجو برنامه ای را به منظور حفظ سیمای قدیمی خیابان «پینگ جیانگ» آغاز کرد.

  • 2023/07/06 21:21:15
  • GMT+08:00
  • /