شی جین پینگ دستور مهم در زمینه پیشگیری از سیل و امداد رسانی به بلایا ارائه کرد
2023/07/05 10:01:24

شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهور و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین دستورالعمل‌های مهمی را در زمینه پیشگیری از سیل و امدادرسانی در بلایا ارائه کرد.

شی جین پینگ خاطرنشان کرد که اخیرا نقاط مختلف در چونگ چینگ شاهد بارندگی شدید بوده است. برخی رودخانه‌ها بالاتر از سطح هشدار طغیان کرده‌اند که باعث بلایای زمین شناسی مانند سیل در کوه‌ها و رانش گل شده و تلفات جانی و مالی زیادی به بار آورده است.

شی جین پینگ تاکید کرد که در حال حاضر هفت رودخانه اصلی چین به طور کامل وارد فصل سیل خواهند شد. بخش‌های ذی‌ربط مانند ستاد ملی مقابله با سیل و خشکسالی، اداره مدیریت اضطراری، وزارت منابع آب باید هماهنگی و مشورت را تقویت کرده، در نظارت و هشدار اقدامات مناسب پیش گرفته و در پیشگیری از بلایا مناطق کلیدی را به طور دقیق راهنمایی کرده و در نجات و امداد رسانی تلاش کنند.

رئیس جمهور چین اظهار کرد که که کمیته‌های حزبی و دولت‌ها در همه سطوح باید مسئولیت اصلی پیشگیری از سیل و امدادرسانی در بلایای طبیعی را به طور کامل اجرا کرده، ایمنی جان و مال مردم را در اولویت قرار داده و برای به حداقل رساندن خسارات مختلف تلاش کنند.

  • 2023/07/05 10:01:24
  • GMT+08:00
  • /