حضور وانگ یی در مراسم افتتاحیه مجمع بین‌المللی همکاری چین، ژاپن و کره جنوبی سال 2023
2023/07/04 10:02:03

وانگ یی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و مدیر دفتر امور خارجی این کمیته، در مراسم افتتاحیه مجمع بین‌المللی همکاری چین، ژاپن و کره جنوبی 2023 در چینگ‌دائو شرکت کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت. وی تاکید کرد که باید  از طریق این مجمع، پیام روشن بازنگری مجدد و شروع دوباره همکاری چین، ژاپن و کره جنوبی صادر شود. 

وانگ یی گفت که طی 20 سال گذشته، همکاری چین، ژاپن و کره جنوبی از صفر و از کمترین سطح به سوی زیاد شدن رشد کرده و به تدریج به تأثیرگذارترین مکانیسم همکاری زیرمنطقه ای در آسیا تبدیل شده و انگیزه مهمی را برای توسعه مدرن سازی سه کشور و آسیا فراهم کرده‌ است.

وانگ یی تاکید کرد که چین، ژاپن و کره جنوبی با ایستادن در چهارراه زمان، باید با توجه به روند کلی ، از خرد تاریخی درس گرفته و مسیر صحیح همکاری سه جانبه را قاطعانه حفظ کنند.

وانگ یی خاطرنشان کرد: صلح آسیا به دفاع مشترک سه طرف، شکوفایی آسیا به ترویج مشترک سه طرف و احیای آسیا به تلاش مشترک سه طرف نیاز دارد. برای این منظور، چین پیشنهاد پنجگانه را مطرح می‌کند:

اول، تقویت اعتماد متقابل و همکاری برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای؛ دوم، تقویت تعامل متقابل و ایجاد نیروی محرکه رشد اقتصادی؛ سوم، تقویت ارتباط متقابل و ترویج مشترک یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای؛ چهارم، مقابله با چالش‌های مشترک؛ پنجم، تقویت تبادلات و تعاملات و ایجاد پایه و اساس افکار عمومی اجتماعی.

این مجمع توسط دبیرخانه همکاری چین، ژاپن و کره جنوبی،انجمن دیپلماسی عمومی چین و دولت شهر چینگ‌دائو برگزار می شود. وزیران امور خارجه کره جنوبی و ژاپن در آن به صورت ویدیویی سخنرانی کردند.

  • 2023/07/04 10:02:03
  • GMT+08:00
  • /