ایران عضو جدید سازمان همکاری شانگهای شد
2023/07/04 19:20:50

بعد از ظهر روز سه شنبه چهارم ژوئیه (۱۳ تیر)،  دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در پکن با برگزاری مراسم برافراشتن پرچم ایران به استقبال عوضیت رسمی این کشور در سازمان همکاری شانگهای رفت و بر این أساس تعداد کشورهای عضو رسمی سازمان همکاری شانگهای به 9 کشور افزایش یافت.

سپتامبر سال گذشته، در نشست سمرقند سازمان همکاری شانگهای یادداشت تفاهم تعهدات ایران برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای به امضا رساند. ایران در این مدت و پس انجام تشریفات مختلف، در این تاریخ به عضویت رسمی سازمان همکاری شانگهای درآمد.

سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 تاسیس شد. در سال 2017، این سازمان برای اولین بار تعداد اعضای خود را افزایش داد و هند و پاکستان نیز به طور رسمی به اعضای این سازمان ملحق شدند. تاکنون کشورهای بسیاری برای پیوستن به "خانواده بزرگ سازمان همکاری شانگهای" درخواست خود را ارائه کرده‌اند، که همین امر به طور کامل جذابیت و تاثیراگذاری کامل این سازمان را نشان می‌دهد.

  • 2023/07/04 19:20:50
  • GMT+08:00
  • /