شی جین پینگ بر ارتقای کیفیت کارهای سازمانی حزب تاکید کرد
2023/06/30 10:19:56

شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رئیس جمهوری خلق چین و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی حزب کمونیست چین فرمان داد که باید تئوری مهم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در مورد سازندگی حزب و ارتقای کیفیت کارهای سازمانی حزب عمیقا درک شود.

شی این دستور را در یک کنفرانس ملی امور سازمانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صادر کرد.

به مناسبت فرارسیدن یکصد و دومین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین در اول جولای، شی جین پینگ به نمایندگی از کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به همه اعضای حزب تبریک گفت.

او بر نقش کلیدی حزب در ساخت یک کشور مدرنیزه سوسیالیستی و ترویج همه جانبه احیای ملت چین تاکید کرد. وی همچنین بر نقش مردم در این زمینه تاکید دارد.

رهبر چین گفت: برای انجام ماموریت و وظایف حزب کمونیست چین در سفر جدید، باید پیشرفت های جدیدی در تقویت حزب سازی و  کارهای سازمانی حزبی حاصل شود.

وی خاطر نشان کرد که بالاترین اصل باید حفظ و تقویت رهبری متمرکز و یکپارچه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و تلاش برای ایجاد یک تیم ستونی حکومت گردان باشد که بتواند وظیفه احیای ملت چین را به عهده بگیرد.

او خواستار تلاش های بی وقفه برای ارتقای کیفیت کار سازمانی و ارائه تضمینی محکم برای ساخت یک کشور بزرگ مدرن سوسیالیستی و ترویج پیشبرد احیای ملت چین شد.

  • 2023/06/30 10:19:56
  • GMT+08:00
  • /