وزارت خارجه چین: از تغییرات اسم نهاد منطقه تایوان در فیجی استقبال می کنیم
2023/06/26 17:07:00

 روز دوشنبه 26 ژوئن، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسشی در مورد اقدام دولت فیجی برای اصلاح نام یکی از نهادهای حکومت منطقه تایوان در این کشور به "دفتر نمایندگی تجاری تایپه در فیجی" و لغو امتیاز دیپلماتیک آن در فیجی گفت: اصل "چین واحد" مورد پذیرش مشترک جامعه جهانی و از اصول اساسی مناسبات بین المللی است و درعین حال بنیان سیاسی برای برقراری و توسعه روابط دیپلماتیک بین چین و کشورهای جهان به شمار می رود.

چین از پایبندی فیجی به اصل "چین واحد" و اقدام به اصلاح نام اشتباه برای یک نهاد حکومت تایوان و لغو امتیاز دیپلماتیک آن استقبال می کند. این اقدام نشانگر تزلزل ناپذیر بودن پایبندی جامعه جهانی به اصل چین واحد و نیز ناکام ماندن دوباره هر گونه توطئه برای ایجاد "دو چین" و "یک چین و یک تایوان" در نزد جامعه بین المللی است.

  • 2023/06/26 17:07:00
  • GMT+08:00
  • /