تاکید نخست وزیر چین بر تعمیق همکاری چین و فرانسه
2023/06/22 10:14:39

عصر روز چهارشنبه ۲۱ ژوئن، لی چیانگ نخست وزیر چین طی سخنانی در ضیافت بازرگانان چین و فرانسه در پاریس با حضور مقامات فرانسه و بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان محافل صنایع و بازرگانی چین و فرانسه بر تعمیق همکاری دو کشور تاکید کرد.

نخست وزیر چین با اشاره به دستاوردهای قابل ملاحظه توسعه روابط چین و فرانسه در ۶۰ سال گذشته پس از برقراری روابط رسمی، گفت: هر دو کشور خواهان اتحاد و همکاری در مقابل جدایی و رویارویی بوده و برای حفظ چندجانبه گرایی، تکمیل مدیریت جهانی و مقابله مشترک با چالش های بشر تلاش کرده است و هر دو طرف باید به طور مضاعف روابط میان یکدیگر را مغتنم شمارند.

وی همچنین سه پیشنهاد جهت تعمیق همکاری دو کشور مطرح کرد که عبارتند از حفظ مشترک امنیت و ثبات زنجیره تامین جهانی، تقویت همکاری در زمینه نوآوری و ایجاد محیط مطلوب تجاری بین دو کشور.

وی همچنین از موسسه‌داران چین و فرانسه خواست با تقویت اعتماد و استفاده از فرصت ها برای توسعه بیشتر در روند گسترش همکاری دو کشور تشریک مساعی کنند و به تداوم و ثبات همکاری بین چین و فرانسه و چین و اروپا یاری رسانند.

وزیر اقتصاد فرانسه نیز طی سخنرانی در این ضیافت اظهار داشت: شرکتهای فرانسه کشور چین را دوست دارند و انتظار تعمیق همکاری با چین در زمینه هواپیمایی، مواد غذایی، انرژی تجدیدپذیر دارند و خواستار برقراری مشارکت با کیفیت بالا با همکاری برد - برد با چین هستند.

  • 2023/06/22 10:14:39
  • GMT+08:00
  • /