انتشار خلاصه گزارش روند پیشرفت اجرای ابتکار توسعه جهانی در پکن
2023/06/21 10:50:08

به مناسبت اولین سالگرد گفتگوهای عالی رتبه توسعه جهانی، "گزارش پیشرفت اجرای ابتکار توسعه جهانی" که توسط مرکز دانش توسعه بین‌المللی چین گردآوری شده است، روز سه‌شنبه 20 ژوئن در پکن منتشر شد. این گزارش به طور جامع اقدامات و پیشرفت‌های اصلی چین و شرکایش برای ترویج اجرای ابتکار توسعه جهانی را بررسی کرده و درباره تقویت همکاری‌ها در این ابتکار و ترویج اجرای برنامه توسعه پایدار سال 2030 سازمان ملل پیشنهادهایی را مطرح کرده است

در این گزارش آمده است، از زمانی که چین ابتکار توسعه جهانی را در سپتامبر 2021 مطرح کرد، مفهوم این ابتکار به طور مداوم غنی شده، مکانیسم اجرای آن به طور مداوم بهبود یافته، مسیر ارتقای آن واضح تر شده و همکاری عملی به تدریج اجرا شده است. ظرف یک سال گذشته، ابتکار توسعه جهانی با تجمیع مؤثر تفاهمات مشترک بین‌المللی در مورد ارتقای مشترک توسعه، جامعه بین‌المللی را به «تمرکز مجدد» بر توسعه جهانی و «تعهد مجدد» به برنامه توسعه پایدار 2030 تشویق کرده و به طور مؤثر به چالش‌های جهانی و نیازهای کشورهای در حال توسعه پاسخ داده و به یک عامل "شتاب دهنده" برای ارتقای تحقق اهداف توسعه پایدار 2030 تبدیل شده است.

در این گزارش همچنین آمده‌ است که چین مجموعه‌ای از پروژه‌های عملی را با آژانس‌های توسعه سازمان ملل انجام داده است  و با تمام توان از تلاش‌های کشورهای در حال توسعه برای اجرای برنامه توسعه پایدار 2030 حمایت کرده است. علاوه بر این، "صندوق توسعه جهانی و همکاری جنوب-جنوب" و صندوق صلح و توسعه چین و سازمان ملل متحد به دو بستر مهم تامین مالی برای چین در جهت حمایت از همکاری پروژه های ابتکار توسعه جهانی تبدیل شده‌اند.

  • 2023/06/21 10:50:08
  • GMT+08:00
  • /