پرتاب موفقیت آمیز ماهواره آزمایشی شماره 25 چین به فضا
2023/06/20 15:29:31

 

ساعت یازده و 18 دقیقه صبح سه شنبه 20 ژوئن به وقت پکن، ماهواره آزمایشی شماره 25 چین با موشک حامل لانگ مارچ 6 از مرکز پرتاب ماهواره تای یوان به فضا پرتاب شد و در مدار تعیین شده قرار گرفت. پس از پرتاب موفقیت آمیز این ماهواره به فضا اکنون قرار است که برای انجام آزمایش‌های فناوری رصد زمین به کار گرفته شود.

 

  • 2023/06/20 15:29:31
  • GMT+08:00
  • /