پیام تبریک رهبر چین به «پانزدهمین مجمع تنگه»
2023/06/17 16:00:43

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین روز شنبه 17 ژوئن (27 خرداد)، به مناسبت گشایش «پانزدهمین مجمع تنگه» نامه تبریکی ارسال کرد. 

آقای «شی» خاطرنشان کرد که مجمع تنگه یک سکوی مهم برای پیشبرد تبادلات گسترده بین مردم اقشار اجتماعی مختلف در هر دو طرف تنگه تایوان و ترویج مبادلات غیردولتی و همکاری بین دو طرف است. هموطنان در دو طرف تنگه تایوان از طریق مجمع تنگه با هم ارتباط برقرار می‌کنند و دوستی خود را تحکیم می‌بخشد، رفاه را افزایش می‌دهند و بیش از پیش به هم نزدیک می‌شوند.

وی افزود: امیدارم مجمع تنگه نیرو محرکه را برای گسترش مبادلات غیردولتی بین دو سوی تنگه‌ تایوان و تعمیق توسعه بین دو سوی تنگه تزریق کند. 

شی جین پینگ تاکید کرد که روند جدید مدرنیزاسیون به سبک چینی چشم اندازهای روشنی دارد، تنها زمانی که کشور خوب باشد و ملت خوب باشد، هموطنان دو سوی تنگه تایوان خوب خواهند بود. ما مانند همیشه به هموطنان تایوانی احترام می‌گذاریم، به آنها توجه می‌کنیم و رفاه برای آنها ایجاد می‌کنیم.

رئیس جمهور چین ادامه داد: ما به ترویج تبادلات و همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی بین دو سوی تنگه تایوان، تعمیق توسعه دو سوی تنگه در زمینه‌های مختلف، شکوفایی مشترک فرهنگ چینی و ترویج هماهنگی معنوی دو سوی تنگه ادامه خواهیم داد. 

شی جین پینگ تاکید کرد: امیدوارم هموطنان دو سوی تنگه مشترکاً روند کلی تاریخ را به خوبی درک کرده و در دست داشته، با اصرار بر منافع ملت، به پیشبرد توسعه مسالمت آمیز روابط دو سوی تنگه و آرمان بزرگ اتحاد دوباره میهن کمک کنند تا رفاه درازمدت ملت چین را ایجاد نمایند و شکوه بزرگ رستاخیز بزرگ ملت را به اشتراک بگذارند!

پانزدهمین مجمع تنگه توسط دفتر امور تایوانِ شورای دولتی چین و دولت استان «فوجیان» به همراه 82 نهاد و سازمان از دو سوی تنگه تایوان برگزار می‌شود. 

  • 2023/06/17 16:00:43
  • GMT+08:00
  • /