غرب "قاضی" حقوق بشر نیست
2023/06/16 10:43:29

مجمع عالی رتبه در مورد مدیریت جهانی حقوق بشر 14 ژوئن  در پکن افتتاح شد. شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین همین روز پیام تبریک خود را به این مجمع ارسال کرد. در این دوره، اکمال سعیداف، معاون اول رئیس مجلس و مدیر مرکز ملی حقوق بشر ازبکستان هنگام مصاحبه با رسانه ها از ابتکار رئیس جمهور شی جین پینگ قدردانی کرد و امنیت، توسعه و همکاری ذکر شده در آن را "سه رکن" حمایت از حقوق بشر عنوان کرد.

امنیت پیش فرض حمایت از حقوق بشر است. در حال حاضر، برخی از کشورها بر طبل"رقابت قدرت های بزرگ" می کوبند و پیوسته به تقابل بین اردوگاه ها دامن می زنند و در حال جنگ افروزی و گسترش درگیری هستند که در نتیجه آن  خطرات امنیت جهانی پی در پی افزایش یافته و زندگی و معیشت مردم بسیاری از کشورها با تهدید جدی روبرو شده است. در این مجمع، شرکت کنندگان عموماً بر این باور بودند که ابتکار امنیت جهانی مطرح شده توسط چین از اهمیت عملی  برای بهبود مدیریت جهانی حقوق برخوردار است.

توسعه اساس حمایت از حقوق بشر است. در این راستا، چین با موفقیت 770 میلیون روستایی را از فقر خارج کرده است، به هدف کاهش فقر برنامه 2030 سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار 10 سال زودتر از موعد مقرر دست یافته است و همچنان نیز رفاه مشترک همه مردم را ارتقا می دهد. « آرنولد بتراند» کارآفرین فرانسوی به سراسر چین سفر کرده و عمیقاً تحت تأثیر دستاوردهای چین در کاهش فقر قرار گرفته است. او معتقد است که چین تقریباً تمام بودجه خود را صرف پروژه‌هایی برای تقویت بنیه ملی، بهبود رفاه مردم و بهبود معیشت مردم می‌کند و تضمین می‌کند که مردم بتوانند به طور گسترده‌تری از ثبات، رفاه و آزادی برخوردار شوند.

حمایت از حقوق بشر آرمان مشترک بشریت است و نباید آن را سیاسی یا نظامی کرد. این در حالی است که برخی از کشورهای غربی نسبت به نقض حقوق بشر خود «نابینای گزینشی» هستند و از سوی دیگر «حقوق بشر» را بهانه ای برای دخالت در امور داخلی سایر کشورها و مهار توسعه کشورهای دیگر می کنند. از نظر چین، هیچ کشوری صلاحیت «قاضی» حقوق بشر بودن را ندارد و کشورها حق دارند به طور مستقل مسیر توسعه حقوق بشر خود را انتخاب کنند.

  • 2023/06/16 10:43:29
  • GMT+08:00
  • /