خودم را نادیده می گیرم ومردم را مایوس نمی کنم
2023/06/15 15:35:10

"خودم را نادیده می گیرم و مردم را مایوس نمی کنم"، شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین مارس سال 2019 در ملاقات با رییس مجلس نمایندگان ایتالیا این جمله را به یاد آورد. پشت این کلمات ساده و جمله کوتاه، احترام و توجه شی به مردم نهفته است.

از دبیر کمیته حزبی دهکده تا رهبر حزب و کشور، شی جین پنگ همواره خود را خدمتگزار مردم عنوان کرده و با در نظر گرفتن وضعیت زندگی مردم، خواست آن ها را مورد توجه قرار داده و برای دستیابی ملت به رفاه و سعادت تلاش می کند.

وی خاطر نشان کرد: مردم من را به عنوان رهبر کشور انتخاب کرده اند و من مردم را همواره در محوریت امور قرار می دهم.


  • 2023/06/15 15:35:10
  • GMT+08:00
  • /