خدمتگزار مردم
2023/06/15 15:29:58

"آنچه سبب نگرانی مردم شود، من در ذهنم حفظ خواهم کرد، آن چه به مردم امید می بخشد، من آن را عملی خواهم کرد."

دغدغه شی جین پینگ همواره ارتباط تنگاتنگ با مردم داشته باشد.

شی جین پینگ از همان ابتدا که در جنگ‌دینگ استان هه بی مشغول به کار شد، برای شنیدن صدای مردم سوار دوچرخه اش می شد و سرتاسر شهرستان را می گشت؛ در شهر نینگ‌ده استان فوجیان، او به دورافتاده‌ترین نقاط و مکان هایی سرشار از دشواری می رفت تا با زندگی مردم آشنا شود؛ در استان جه‌جیانگ، در مقابل طوفان، او تمام شب بیدار می ماند و مردم را برای انتقال به نقاط دیگر هدایت کرد.

از زمان هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، دبیر کل شی جین پینگ برای بیش از 100 بار کار تحقیق و بازبینی واحدهای پایینی را انجام می داد، ردپای او در سراسر مناطق شهری و روستایی وجود داشت. برای او توجه به مردم در واقع از امور بزرگ کشوری به شمار می آید. دیپلماسی داخلی و سفرهای خارجی، برنامه های او از صبح تا شب ادامه دارد و گاهی آن قدر مشغول است که حتی فرصت غذاخوردن ندارد.

"وظیفه من خدمت به مردم است. خسته کننده است، اما بسیار لذت بخش است." همان طور که شی جین پینگ در سال های اول آغاز به فعالیتش در کتاب «جی جیانگ شین‌ یو» نوشته است: هر کادری باید با روح "مغتنم شمردن هر یک دقیقه"، از زمان محدود خود هنگام خدمت رسانی، به طور کامل استفاده کند و اقدامات عملی و مناسب بیشتری برای مردم ارایه دهد.

  • 2023/06/15 15:29:58
  • GMT+08:00
  • /