برافروخته شدن مشعل نوزدهمین دور بازی‌های آسیایی در هانگ جوئو چین
2023/06/15 10:01:23

صبح روز پنجشنبه 15 ژوئن، مشعل نوزدهمین دور بازی های آسیایی هانگ جوئو در پارک آثار باستانی لیانگ جو شهر هانگ جوئو استان جه جیانگ در شرق چین روشن شد.


  • 2023/06/15 10:01:23
  • GMT+08:00
  • /