دیدار وزرای امور خارجه چین و فلسطین
2023/06/14 10:41:55

روز سه شنبه 13 ژوئن، چین گانگ، عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین با ریاض مالکی وزیر خارجه فلسطین که به همراه رئیس جمهور فلسطین از چین دیدار می کند، در پکن ملاقات کرد.

چین گانگ گفت: رئیس جمهور محمود عباس نخستین رهبر کشور عربی است که امسال چین از وی پذیرایی می کند و این کاملا نشانگر دوستی خاص چین و فلسطین و پشتیبانی چین از عدالت خواهی های فلسطین است. وی ابراز اطمینان کرد که سران دو کشور برای توسعه مناسبات دو جانبه برنامه ریزی و جهت راهبردی را مشخص و به ارتقای مناسبات دوستانه دو کشور به سطح بالاتر کمک خواهند کرد.

مالکی گفت: چین دوست خوب قابل اعتماد و اتکاست. فلسطین پیشنهادات و ابتکارات شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره مساله فلسطین را مورد تقدیر قرار می دهد و سیاست چین واحد را قاطعانه اجرا و در مسائل مربوط به منافع اصلی چین قویا پشتیبانی خواهد کرد.     

  • 2023/06/14 10:41:55
  • GMT+08:00
  • /