کار کودکان، افشاکننده ریاکاری و استاندارد های دوگانه آمریکا در مسئله حقوق بشر
2023/06/12 17:25:41

 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. موضوع کار کودکان هم اکنون در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد و بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی نیز با اتخاذ تدابیری از حقوق و منافع مشروع کودکان دفاع می کنند. اما در ایالات متحده که توسعه یافته ترین کشور از نظر اقتصادی در جهان است، مشکل کار کودکان بسیار تکان دهنده است. طبق آمار وزارت کار آمریکا، در سال 2015 میلادی هزار و 12 کودک به طور غیرقانونی در این کشور به کار گرفته شده اند که این تعداد در سال 2022، به 3 هزار و 876 افزایش یافته است. افکار عمومی خاطرنشان کردند که داده های فوق تنها بخش کوچکی از مسئله کار کودکان در آمریکا است که رشد سریع کودکان کار را به یک مسئله اجتماعی نگران کننده در این کشور تبدیل کرده است.

کودکان یک گروه آسیب‌پذیر هستند که باید در هر جامعه‌ای مورد حفاظت قرار بگیرند اما در ایالات متحده که سرمایه‌ داری در آن اولویت دارد، کودکان و به‌ ویژه کودکان مهاجر به عنوان نیروی کار ارزان تلقی می‌شوند. امروز، آمریکا همچنان تنها کشور در بین 193 کشور عضو سازمان ملل است که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نکرده و چشم انداز حل مسئله کار کودکان در این کشور نیز تیره و تار است.

جلوگیری از استفاده غیرقانونی از کودکان برای کار در آمریکا ناکام بوده و دفاع از حقوق کودکان شاهد یک افت تاریخی در این کشور است. سیاستبازان آمریکایی در حالی که مشغول مصرف محصولات تولید شده با کار اجباری کودکان هستند، از وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها انتقاد می کنند که در واقع همین موضوع ریاکاری و استانداردهای دوگانه حقوق بشر در این کشور را افشا می‌کند.

  • 2023/06/12 17:25:41
  • GMT+08:00
  • /