گرامیداشت «روز میراث فرهنگی و ملی» در سراسر چین + تصاویر
2023/06/11 15:38:37

روز شنبه 10 ژوئن (20 خرداد) مصادف بود با «روز میراث فرهنگی و ملی» در چین و شعار امسال حفاظت و بهره برداری از آثار باستانی و همچنین اعتماد به نفس فرهنگی انتخاب شده بود.

همانطور که تصاویر زیر گویاست، فعالیت‌های مربوط به گرامیداشت روز میراث فرهنگی و ملی از اقوام و در استان‌های مختلف چین به نمایش گذاشته شده است.

  • 2023/06/11 15:38:37
  • GMT+08:00
  • /