سوار شدن به هواپیمای مسافربری پهن پیکر C919 ساخت چین چه حسی دارد؟
2023/06/10 16:10:12

هواپیمای مسافربری پهن پیکر C919 تولید چین پرواز تجاری عادی خود را روز 29 مه (8 خرداد) در مسیر شانگهای – چنگ دو انجام داد. در همان روز، «یو سی شیان»، مجری مرکز مناطق آسیا و آفریقای رادیو و تلویزیون مرکزی چین بلیط اولین پرواز C919 را خرید. همراه هم سوار شدن به C919 و پرواز با آن را تجربه کنیم!

  • 2023/06/10 16:10:12
  • GMT+08:00
  • /