نمای جدید کولوسئوم
2023/06/10 14:56:25

گردشگران از طبقات بالاتر در حال مشاهده میدان مبارزه کولوسئوم رم هستند. با استفاده از آسانسور آن بالاترین قسمت های ساختمان در دسترس بوده و چشم اندازی از رم را ارائه می‌دهد که قبلاً هرگز تجربه دیدن آن ممکن نبود.

  • 2023/06/10 14:56:25
  • GMT+08:00
  • /