جایگاه های شارژ خودروی برقی در بلاروس با خودروهای چینی منطبق می شوند
2023/06/06 15:47:06

یکی از مدیران ارشد شرکت نفتی "بلاروس نفت" به تازگی اظهار کرد: حدود 200 جایگاه شارژ خودروهای برقی که توسط آن شرکت اداره می شود، تا پایان سال 2023 برای انطباق با خودروهای برقی چینی به روزرسانی خواهند داشت.

آندری کوتیک، معاون مدیرکل ساخت و ساز و امور عمومی "بلاروس نفت" گفت: حدود 30 درصد از کل جایگاه های شارژ خودروی برقی در کشور ما به روزرسانی خواهند شد. سیاست بلاروس افزایش واردات خودرو برقی از چین است چون این کشور یک رهبر جهانی در فناوری خودروهای الکتریکی است.

او گفت که ایستگاه های شارژ شرکت باروس نفت به یک کانکتور چینی استاندارد GB/T مجهز می‌شود. اکنون16جایگاه شارژ فعال است تا پایان سال حدود 200 جایگاه از این نوع با قابلیت شارژ خودروهای برقی چینی راه اندازی خواهد شد.

الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در سال 2018 سندی ابلاغی را برای تشویق استفاده از حمل و نقل الکتریکی در این کشور صادر کرده است. بر اساس این سند، شرکت "بلاروس نفت" به عنوان اپراتور دولتی مسئول ایجاد و توسعه شبکه جایگاه های شارژ خودروهای برقی تعیین شده است.

  • 2023/06/06 15:47:06
  • GMT+08:00
  • /