اظهارات وزارت خارجه چین درباره واکنش به اقدام تحریک آمیز ناو جنگی آمریکایی در تنگه تایوان
2023/06/05 16:58:17

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه ۵ ژوئن در یک نشست خبری و در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر تعقیب خطرناک ناو جنگی آمریکایی از سوی یک ناو جنگی چینی هنگام عبور از تنگه تایوان تاکید کرد که آمریکا اول دست به اقدام تحریک آمیز زده است.

وانگ ون بین با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی ناحیه نظامی شرقی ارتش آزادیبخش چین درباره رویداد یاد شده عنوان کرد که حقیقت ماجرا که باید به آن توجه کرد این است که آمریکا اول اقدام تحریک آمیز انجام داده و چین بر اساس قانون و مقررات با آن برخورد کرده است. 

وی افزود که چین همواره به آزادی کشتیرانی و پرواز هواپیماهای کشورها بر اساس قوانین بین المللی احترام گذاشته است و تدابیر اتخاذ شده از سوی ارتش چین اقدام الزامی در جهت مقابله با تحریک کشور مورد نظر است و یک اقدام مطابق با حقوق و مشروعیت و حرفه ای به شمار می رود. چین قاطعانه با جنجال سازی برخی کشورها در تنگه تایوان مخالف است و قاطعانه از حاکمیت، امنیت ملی و صلح و ثبات منطقه دفاع می کند.

  • 2023/06/05 16:58:17
  • GMT+08:00
  • /