کشاورزی هوشمند در گویی جوئو
2023/06/05 10:26:04

استان گویی جوئو در جنوب غربی چین در سال‌های اخیر به روند ترویج و استقرار الگوهای جدید کشاورزی هوشمند برای افزایش کارایی تولید، بر اساس رشد داده‌های بزرگ، سرعت بخشیده است.

فن‌آوری‌هایی مانند گلخانه‌های هوشمند و کوددهی دقیق، جان تازه‌ای را به مشاغل سنتی کشاورزی در این استان تزریق کرده‌اند و در عین حال بهره‌وری و درآمد کشاورزان را افزایش داده‌اند.

  • 2023/06/05 10:26:04
  • GMT+08:00
  • /