درآمدزایی با کشت سیر در یک روستای چین
2023/06/04 15:14:52

کاشت سیر منبع اصلی درآمد مردم شهر «جو یه» در استان شان دونگ واقع در شرق چین است. بارهای سیر تازه چیده شده، شادی دریافت درآمد خوب را برای کشاورزان این شهر به همراه می‌آورد.

  • 2023/06/04 15:14:52
  • GMT+08:00
  • /