افزایش استخدام شرکت‌های مسافرتی چین
2023/06/03 15:03:29

شرکت‌های مسافرتی چین با جذب کارمندان بیشتر خود را برای استقبال از بهبود همه جانبه بازار سفرهای بین‌المللی پس از همه‌گیری کووید بیشتر و بهتر آماده می‌کنند.

  • 2023/06/03 15:03:29
  • GMT+08:00
  • /