ساخت رصدخانه زیرزمین توسط چین
2023/06/02 10:39:44

رصدخانه نوترینو زیرزمینی جیانگمن (JUNO) که در 700 متری زیر زمین قرار دارد، یک طرح آزمایشگاهی چند منظوره نوترینو است که تا کنون ساخت پی، حفاری دو چاه و ساخت سالن آزمایشگاه زیرزمینی را به پایان رسیده و انتظار می رود تا سال 2024 کار خود را آغاز کند.

  • 2023/06/02 10:39:44
  • GMT+08:00
  • /